AKTİVİTELER

Turnaround Leaders : Değişimin insan boyutunu yönetmek

26 Mart 2015

Turnaround Leaders : Değişimin insan boyutunu yönetmek | 26 Mart 2015

Bir şirket ortağı, bir CEO, bir CFO ve bir İK direktörü gözünden "Değişimin İnsan Boyutunu Yönetmek"

KeyNote Speaker: John Leary Joyce, EMCC UK eski başkanı ve AoEC kurucusu  

 

Değerli üyelerimiz ve dostlarımız, 

Değişim yönetiminin son derece önemli olduğu bilinci ile bu konuyu iş dünyasının üst düzey yöneticileriyle ele aldığımız, değişim yönetiminin insan tarafının nasıl yönetildiği üzerine deneyim paylaşımı amaçlı olarak 26 Mart'ta düzenlediğimiz konferansta iş dünyamızda değişim süreçlerine öncülük etmiş değerli liderleri dinleyeceğiz:

 • Açılış     
 • KeyNote               John Leary Joyce, Founder of AoEC and Former Chairman of EMCC UK
 • Söyleşi                  İsmail Esin,  Baker McKenzie, Equity Partner         
 •                               Dr. Riza Kadilar 
 • Networking break
 • Panel                     İbrahim Kanburoğlu,  Çelebi Holding Yönetim Kurulu Üyesi  
 •                               Revna Besler, Teknosa IK Direktörü      
 •                               Gamze Bayraktaroğlu 
 •                               Bayram Ünal 
 • Söyleşi                  Ergün Akkaya,     Kerevitaş, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı                                 
 •                               Neslihan Sezer Hacıoğlu
 • Kapanış

Değerli konuşmacılarımızın hem güncel hem de geçmiş dönemlerde görev aldıkları şirketlerdeki tecrübelerini paylaşacakları bu kapsamlı programımıza cevap arayacağımız bazı sorular: 

 1. "Kültür stratejiyi kahvaltıda yer" / Değişim sürecinin insan tarafını nasıl yönetiliyor?
 2. Üst yönetim şirket satınalma, birleşme veya satışlarında İK departmanından ne bekliyor?
 3. Private Equity veya Stratejik Ortaklar: Değişim yönetiminin insan tarafına ne gibi farklılıklar getirirler?
 4. Başarılardan ve hatalardan çıkan ipuçları: ne işe yarar, ne işe yaramaz?
 5. Farklı yönetim pozisyonlarında farklı önceliklerin nasıl üstesinden gelinir? Resim CFO için ve İK direktörü için ne kadar farklı?
 6. Birbiriyle rekabet halindeki kişisel gündem ve önceliklerle nasıl mücadele etmeli?

 

Değişim, bugünün iş ortamında kaçınılmaz: iş dünyamızın liderleri yeni düzenlemeler ve ürünler, büyüme, büyüyememe, rekabet artışı, kârlılık eksikliği, teknolojik gelişmeler ve değişen işgücü ile ilgilenmek zorundadır. İş hayatındaki değişim birçok başlık altında toplanabilir: Toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, çalışan sayısını değiştirerek uygun hale getirmek, yeniden yapılanma, kültürel değişim, birleşme, devir ve dönüş.

Değişimin zor olmasının önemli nedenlerinden biri, birçok insanın alışkanlıklarını değiştirmek için isteksiz olması: Geçmişte işleyen şey yeterince iyiydi algısı, çok korkunç bir tehdit yoksa, değişmeyeceği için insanlar şimdiye kadar yaptıkları her ne ise onu yapmaya devam edeceklerdir. Yani dönüşüm liderleri pek çok durumda insanları, organizasyonun gerekli olan değişimi kucaklaması gerektiğine ikna etmelidir. Peki bunu nasıl yaparlar?

Değişimin lideri olmanın zor olabilmesinin bir başka nedeni de yönetim işleri sorunlarıyla (vizyon yaratmak, kaynakları sıralamak, organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek) insan sorunlarını yönetmek (değişimi gerçekleştirecek olan insanların endişeleri ve duyguları ve bunlardan doğabilecek meseleler) arasında oluşan gerilimdir. Çoğu yönetici, yönetim değişiminin iş tarafında uzmandır. Onlar yapısal ve operasyonel sorunlarla uğraşmak için eğitilmiştir, değişiklik yaratma ve bunu iş sonuçlarına yansıtabilme yetenekleri ölçüsünde ödüllendirilirler. Ama sık sık söylendiği gibi, “kültür stratejiyi kahvaltıda yer.” Öyleyse değişimin insan tarafını yönetmek nasıldır? Bu konuda nasıl başarı gösterebilirler? 

Yer:

Grand Hyatt Istanbul, Taksim

Tarih:

26 Mart 2015

Saat:

17.00 - 21.00

   

 

 

 

 

 

REKLAM: