HAKKIMIZDA
EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği), Avrupa genelindeki mentorluk ve koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini artırmayı hedeflemektedir.
EMCC koçluk ve mentorluk hizmetlerini sunan profesyoneller, bu hizmeti alan her türlü kişi ve kurumlar, mesleki eğitim ve gelişim kuruluşları, yaşam koçluğu ve akademik psikoloji gibi alanları ve tüm bu konuları araştıran akademisyenleri bünyesinde barındıran birleştirici bir kurumdur.

Hedeflerine ulaşabilmek için EMCC aşağıdaki bildiride yer alan maddeleri benimsemiştir:
1

Koçluk ve mentorluk hizmetlerinde geniş kesimlerce benimsenmiş mesleki ve etik standartların uygulanması ve sürekli geliştirilmesi;
2

Koçluk ve mentorluk konularında geleneksel ve yeni medya araçları kullanılarak, diyalog ve karşılıklı öğrenme için forumların düzenlenmesi ve desteklenmesi;
3

İstihdam ve toplum gelişim odaklı tüm sektörlerde sosyal sorumluluk amaçlı koçluk ve mentorluk çalışmalarına destek vermek, gerektiğinde ve uygun durumlarda bu konuda lobi yapılması;


4

Araştırma ve kıyaslama çalışmaları yapılması;
5

Koçluk ve mentorluk üzerine kapsamlı bir kütüphane oluşturulması;
6

Farklı içerik ve durumlarda kullanılabilecek koçluk, mentorluk ve tamamlayıcı profesyonel hizmetler ile ilgili çeşitli bakış açısı ve yaklaşımların benimsenmesi;


7

Her birikim ve deneyimdeki koç ve mentorların sürekli mesleki gelişim gereksinimlerini tespit ederek bu gereksinimleri yerine getirmek için uygun  standartlar çerçevesinde geçerli seçeneklerin oluşturulması;


8

Koçluk ve mentorluk hizmetini alan müşterilerin, bulundukları coğrafi bölgede, kendilerine sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında güvenilir, tarafsız ve nesnel bilgi alma gereksinimlerinin karşılanması;
9

Koçluk ve mentorluk hizmeti sunanlar ile müşteriler ve bu konuda iyi uygulama araştırması yapan akademisyenler arasındaki iletişimin iyileştirilmesi;
10

Koçluk ve mentorluk uygulamalarına katılan tarafların katılabileceği geniş kapsamlı bir platform oluşturulması;
11

Koçluk ve mentorluk kapsamındaki tüm çalışma uygulamalarda ve mesleki ilişkilerde, bu bildiride yer alan değerlere uygunluğu sağlamak ve bu uygunluğun düzenli olarak gözden geçirilmesi.
12

Koçluk ve Mentorluk uygulamaları vesilesi ile İŞ DÜNYASINDA BİREYE DOKUNAN BÜTÜN LİDERLERİN BULUŞMA PLATFORMU olmak...