Konferanslar

EMCC Türkiye Research Conference 2016

24 Mart 2016

EMCC TURKEY RESEARCH CONFERENCE

24 Mart 2016,

 

 

Değerli üyelerimiz ve konuklarımız, 

 

Senelerdir yapılmasını arzu ettiğim çok önem ve değer verdiğim bir çalışmayı EMCC Türkiye yönetim kurulu üyesi sevgili Evrim Cabbaroğlu’nun liderliğinde hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu konferansa ev sahipliği yapan Koç Universitesi’ne ve bu imkanı bizlere sağlanmasında değerli desteği bulunan Prof Dr Zeynep Aycan’a şükranlarımızı sunmak isterim.

Bilimsel metodlardan ve düşünce sistematiğinden uzak olmamız belki de ülkemizin temel sorunlarından birisi. Birçok alanda çok başarılı uygulayıcılarımız var. Ancak bu deneyimleri belli bir sistematik ile yazıya döküp bilgi üretimine ve medeniyetin gelişimine pek de katkıda bulunamıyoruz. Keza koçluk ve mentorluk da böyle. Geçen sene ev sahipliği yaptığımız EMCC dünya konferansı da bize gösterdi ki uygulama alanında birçok gelişmiş batı ülkesinden çok daha ilerideyiz, ancak iş bu birikimi yazıya döküp evrensel değerler ve yöntemlerle harmanlayıp başkalarına aktarmaya gelince maalesef biraz ihmalkar, tembel, isteksiz ve hatta bilgisiz olabiliyoruz.

İşte bu açığımızı kapatmak için küçük de olsa bir yerden başlamamız gerektiği inancı ve bu cesareti gösterip çalışmalarını yazıya dökmüş üyelerimizin akademik bir çerçevede bu çalışmalarını paylaşarak diğer uygulayıcılara da ilham ve cesaret verebilmeleri gayesi ile bu projeyi hataya geçirdik.

Bu ilk konferansımızda sunumları ile bizlerle olan değerli konuşmacılarımıza, konferans bilim kurulu üyelerimize ve siz değerli katılımcılarımızın burada olmasına tanıtım desteği veren ülkemizdeki bütün akredite koçluk okulları, ICF, KPD ve AC Türkiye yönetimlerine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bu konferansın ülkemizde koçluk mesleği ile mentorluk uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz…

Saygılarımla, 

 

Dr. Riza KADILAR

EMCC Türkiye YK Başkanı

 

EMCC ARAŞTIRMA KONFERANSI PROGRAM AKIŞI

09:30 – 10:00 KAYIT İŞLEMLERİ

 

10:00 – 11:00 ANA OTURUM:

 

 • Annette Fillery-Travis / Middlesex University Institute for Work Based Learning

“What Does Coaching Literature Say To Us As Practitioners About How Our Practice Should Be Evolving?”: In the presentation Annette will describe how the body of coaching knowledge is evolving and where it is heading in the future. She will take some special interest in evaluation of coaching impact and specifically if we can say anything further to our clients on what type of impact they should be seeking from coaching and how they should embed it within their organizations.

 

11:00-11:40 I. PARALEL OTURUMLAR

 

 • Tim Bright, One World Consulting

A New Tool to Help Coachees Decide What Role Their Coaches Should Play (Danışanlar için Koçlarının Rolüne Karar vermede Yeni Bir Araç): In this session findings of the research conducted as part of the dissertation at Middlesex Master’s Program in Coaching will be shared and a new tool will be introduced. / Bu oturumda Middlesex Üniversitesi koçluk yüksek lisans programının bitirme projesi bulguları paylaşılacak ve bu çalışma kapsamında hazırlanan yeni bir araç tanıtılacaktır. Kasım 2015’te İstanbul’da düzenlenen EMCC Global Konferansında paylaşılan sunum İngilizce olup; oturumun dili Türkçedir

 • Arzu Sarıkayalar Saadaghiani, Hüseyin Kılıç (Teknosa Academy) , Satenik Başak (Beykent University)

Perakendede Koçluk ve Mentorluğun Performans ve Çalışan Bağlılığı Üzerine Etkileri: Bu oturumda, 2011 yılından bu yana Teknosa'da koçluk ve mentorluk çalışmaları adına yapılan faaliyetler, her yıl bu konuya dair üzerine konulan yeni seçenekler ve Beykent Üniversitesi ile yapılan araştırma sonuçları paylaşılacaktır. Araştırma ile, koçluğun çalışan bağlılığı üzerindeki etkileri ölçümlenmiştir. Paylaşılacak olan çalışmalar, 2014 ve 215 yılında “ATD Excellence In Practice” ve “Brandon Hall Excellence”dan ödüller almıştır.

 

 • Dilek Er, Talentclb Yetenek ve Kariyer Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür

Kariyer Danışmanlığı: Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu çalışma, üniversite hayatına başlangıç ve mezuniyete kadar – mezun bilgeliği kapsamında derlenen 10 ayrı bölümde derlenen adımları, gelişim programını ve kariyer danışmanlığına dair okuldan ayrılmadan önce çalışılması ve yapılması gerekenleri; bireysel gelişime katkıyı ve çevresel yardımların nasıl alınabileceğini içermektedir.

11:40 -12:00 Ara

 

 

12:00-12:40 II. PARALEL OTURUMLAR

 

 • Doç. Dr. Betül SAF, BESTPro Academy Coaching, Kurucu

Koçluğa Bilimsel Bakış: Değişim ve öğrenmenin evrensel dili olan koçluk; değişime karşı birey ve şirketlerin başarılı ve yüksek performanslı bir şekilde yeniden yapılanmasında güçlü bir dinamik sistemdir. Bu dinamik sistemi anlamak için koçluğun tanımı, sınırları, değişim yönetimindeki yeri, efektifliği ve en önemlisi de koçluk çıktılarının sürdürülebilir anlamda ne denli işe yarar olduğu ile ilgili güvenilir bilgilerin oluşturulması oldukça önemlidir. Bu çalışma 1930’lu yıllardan beri koçluk, koçluk sistemi ve koçluk kültürü ile ilgili yapılmış akademik çalışmalardan yola çıkarak koçluğun gelecek perspektifine yol göstermek üzere bir değerlendirmedir. Dünyada bu alanda yapılmış çalışmalar ile birlikte Türkiye’deki durum da kısaca irdelenmektedir.

 

 • Pınar Ersin Kollu, LL.M.; İŞ GYO A.Ş. Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları & Eğitim Grup Başkanı, EMCC YK Üyesi ve Mesleki Yeterlilik Komite Bşk.

Mentorluk ve Koçluk İlişkisinin Hukuki Boyutu: Bu oturumda, ülkemizde çok yeni sayılabilecek bir tarihte meslek olarak kabul edilen Koçluk Mesleğinin ve ayrıca Mentorluk ilişkisinin, hukuksal zeminden bakıldığında durdukları yeri ve ilişkide doğabilecek anlaşmazlıklarda, tarafların yolunu aydınlatacak hukuki enstrümanların neler olabileceği tartışılacaktır.

 

 • Naci Demiral, PCC / ICF Türkiye Başkanı

ICF Türkiye Koçluk Sektör Araştırması ve 2014 ICF Global Consumer Awareness Study: ICF Türkiye'nin ve ICF Global’ın koçluk uygulamaları üzerine geçen senelerde gerçekleştirdiği iki önemli araştırmanın sonuçları paylaşılacaktır. 

 

12:40-14:00 Öğle Yemeği (Kampüs dışındadır)

 

14:00-14:40 ANA OTURUM:

 

 • Evrim Cabbaroğlu, Gamze Bayraktaroğlu, Dr. Rıza Kadılar

Turnaround Leaders and the Use of Coaching & Mentoring in Change Management (Dönüşümcü Liderler - Değişim Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları): In our research and practice we identified some key issues that could be addressed by an effective coaching and mentoring application. Focusing on the human side of the change management and evidenced by the practice observed by turnaround leaders, our session offers a useful platform to discuss how effective coaching and mentoring can be linked to building business engagement in changing and challenging times. / Değişimin insan boyutuna odaklanan ve dönüşümcü liderlerin deneyimlerinin araştırılmasına dayanan bu oturumda; koçluk ve mentorluk uygulamalarının, değişimin yaşandığı zor zamanlarda işe bağlılığın inşa edilmesindeki etkileri tartışılacaktır. Kasım 2015’te İstanbul’da düzenlenen EMCC Global Konferansında paylaşılan sunum İngilizce olup; oturumun dili Türkçedir.

  

14:40 - 15:20 III. PARALEL OTURUMLAR

 

 • Selma Kalkavan, , ACC, Partner at The Performance Coach

Which technique is better in leading coachee to achieve his/her goal on the basis of Neuroscience: wisdom of hindsight vs. shaping future through pictures?: The ultimate objective of this study is to evaluate the effectiveness of coaching techniques used in determining the coachee’s goal and leading them to achieve this goal through using neuroscience tool (EPOC Emotiv). For this study, all coaching sessions were carried out based on TGROW coaching model however, two different techniques (wisdom of hindsight and shaping future through pictures) were used to compare the results.

 

 • Leyla Spencer, Kienbaum Consultants International GmbH , Managing Director Turkey

Evaluation of Coaching Effectiveness in Turkey; How does it relate to organizational objectives, does it affect performance? : The purpose of the research was to gather data regarding the coaching practices delivered in Turkey and how organizations are evaluating the coaching process in relation to behaviors and results that impact business performance of the person. This study has been conducted in collaboration with EMCC Turkey with the data gathered from 20 companies employing on average 100 – 1000 employees.

 

15:20 - 15:40 Ara

  

15:40 - 16:20 Paralel Oturum IV

 

 • Özlem ATAN, Haliç Üniversitesi, Y.Doç.Dr.

İçsel Pazarlama Yaklaşımının Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye, Mutluluk Ve Sadakatine Etkileri: Turizm Sektöründe Bir Araştırma: Günümüzde yetenekli çalışanları işletmeye çekmek ve memnuniyetlerini sağlayarak işletmede kalmalarını sağlamak Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, literatürde daha çok hizmet pazarlaması ile ilişkili olarak ele alınan İçsel Pazarlama anlayışı ve uygulamalarının aynı zamanda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi bağlamında da oldukça önemli bir stratejik araç olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

 • Şirin Yelmen Oktar/Mustafa Çavuşoğlu, LC Waikiki Kurumsal Koç

Kurumlarda Koçluk Kültürü: Kurum içi koçluğun etik kurallara uygun olarak konumlandırılması, kurum içi koçların görev tanımı ve pozisyonu, kurum içi koçluğun organizasyonlara sağladığı yararlar, koçluk organizasyonlarda hangi çıktılardan besleniyor?

 

16:20-17:00 Paralel Oturum V

 

 • Gerçek Önal Çavuşoğlu, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği, Genel Sekreter

Kurumlarda Yüksek Performans İçin Rehberlik Temelli Öğrenme ve Gelişim Süreçleri Araştırması: Öğrenmenin kişisel boyutu dolayısıyla rehberlik temelli öğrenme yöntemleri ile daha etkin ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşebilmektedir. Ancak kurumların dinamik yapısı içinde; örgütün ve dış dünyanın dinamizmine ayak uydurabilecek en uygun rehberlik temelli öğrenme yöntemlerinin belirlenmesi ve bu yöntemlerin bir model çerçevesine oturtulup etkili bir şekilde uygulanması önemlidir.

 

 • Ayşe Hande Ersöz, Head of HR in Rabobank A.Ş.

Literature Review into Transactional Analysis in Coaching: This literature review considers whether the Transactional Analysis has a clear methodology in Coaching Sessions. Its starting point is to describe how TA can inform coaching practice through providing a valuable thinking framework for the coach and offering a scope for the coaches for greater understanding of their development process. (TA & Coaching, Trudi Newton & Rosemary Napper) After having a research through various resources, I have come up with 10 articles that describe and review the cross relations between coaching, gestalt theory and spiral dynamics that interacts with both TA and Coaching separately.

 

17:00 - 17:15 kapanış

 

 

Akademik danışma kurulu üyelerimiz:

 

 • Dr. Şahin Karasar Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Cem Kadılar Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
 • Doç. Zeynep Özsoy Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi
 • Dr. Zeynep Aycan Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Psk. Muhsine Itir Özgen Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Evrim Cabbaroğlu, MA Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü