Mentorluk

İPEKYOL Mentorluk Programı

20 Eylül 2016

İpekyol – Ayaydın Miroglio Grubu Gelişim ve Yöneticilikte Mentorluk Programı

 

Programın temel hedefi; tüm çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine fayda sağlayarak, yetkinlikleri arttırmak, farkındalıklar yaratmak ve sektöre örnek bir uygulama oluşturmak için iç mentorler yetiştirmektir.

Alt hedefler ise;

- Yöneticilerin ve yönetici adaylarının yönetim, liderlik ve mentorluk becerilerini geliştirmek,

- Bilgi, beceri ve deneyimleri aktarmak,

- Sürekliliği sağlanmış bir mentorluk sisteminin kurulması,

- Ortak akılları paylaşmak,

- İnsan yönetimi konusunda tepeden başlayan ortak dil ve yaklaşımı sağlamak, kalıcı yönetim modelleri ve ölçümleme şansı yaratmak,

- Kurum kültürünün çerçevelenmesini desteklemek.

Programda yer alan mentorler üst düzey yöneticilerden, mentiler ise orta seviye yönetimden oluşmaktadır.