Konferanslar

EMCC Turkey Research Conference 2017

31 Mart 2017

EMCC Türkiye BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONFERANSI 

...

Kayıt: 


Değerli üyelerimiz ve konuklarımız,

EMCC Türkiye Bilimsel Araştırma Konferansının ikincisini belirtilen tarihte maalesef gerçekleştirelememiş, ancak içerik büyük ölçüde 9 Haziran tarihli EMCC Türkiye Koçluk Konferansı içeriğine ilave edilmiştir. 

 

 

 

2017 EMCC ARAŞTIRMA KONFERANSI PROGRAM AKIŞI

 

09:30 – 10:00 KAYIT İŞLEMLERİ

 

10:00 – 10:30 AÇILIŞ KONUŞMASI - RK

 

10.40 - 11.20  I.PARALEL OTURUMLAR

 

Ayşe Buyçe Tarhan, Boştagezer, Kurumsal Gelişim Danışmanı, ACC

Personal Insights

How do I allow my compassion to serve to encourage vulnerability to surface in coaching and/or supervision and yet maintain ethical and quality standards especially in an emergent market?

In this presentation, it is intended to discuss how doubts, concerns and aspirations as a practitioner can lead into deeper personal awareness in a way to enhance one’s practice inevitably contributing to the overall coaching profession. The presenter will demonstrate how the five capacities of reflective practice (Hawkins and Shohet, 1989) i.e. learning and unlearning, reflecting, relating, collaborating, and sustaining can help connect and maintain with our inner supervisors as coaches and help us explore our path to transformation; both self and our coachees.

 

Dr. Selma Kalkavan, Fatih Olcekciler,Dr. Sinem Eyice Basev , International Management Development Association İşbirliği ile

The effectiveness of coaching in developing better customer relations skills: A neuroscience study

Measuring the effectiveness of coaching sessions is a difficult task. In order to overcome this weakness, neuroscience tools were started to be used by the academics. In this context, in this study, authors aim to find out the effectiveness of coaching in developing customer relations skills of the call centre employees by using neuroscience tool, EPOC Emotiv. 

11:30 - 12:10 II. PARALEL OTURUMLAR

 

Talyaa Vardar, Flow Coaching International Akademik Programlar Direktörü Talyaa Vardar ve Yeşim Çokeker Yurtsever , Defacto Akademi ve Mutluluk Bölümü Müdürü 

Perakende de Koçluk ve Mentorluk

Perakendede mentorluk ve koçluk projelerinin süreç ve etkilerinin bir örnek vaka üzerinden ele alınacağı bu sunumda, 2015 Tegep Öğrenme ve Gelişim Ödülleri “ En iyi Koçluk ve Mentorluk Programı ” ödülü almış  olan Defacto “ Koçum Benim ” projesi ele alınacaktır. Projenin süreci, saha ve kurum içindeki etkileri üzerine paylaşımların gerçekleşeceği sunumda, perakende sektörünün ağırlıklı Türk kültürüyle yoğurulmuş saha yapısı üzerindeki etkileri de tartışılacaktır.

 

Evrim Cabbaroğlu, Koç Üniversitesi ve Selin Üstüner

Koçluk ve Mentorluk ile Kadınlara Değer Yaratmak – Sosyal Sorumluluk Projesi

Oturumumuzda Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri için tasarladığımız ve firmanın kadın liderleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesini paylaşacağız. 

Bu projede, firmanın kadın liderleri ile birlikte Türkiye’deki kadınlar için değer yaratmak hedeflenmiştir. Projeyle kadınların sahip oldukları kaynaklara dair farkındalık kazandırmak, potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve bu sayede değişim ve dönüşüm gerçekleştirmelerine destek olmak amaçlanmıştır.

Buradan hareketle fasilitasyonu, birebir koçluk, mentorluk, süpervizyon ve grup koçluğundan oluşan, çok boyutlu bir proje geliştirdik. Oturumumuzda 7 aylık bu projeye ilişkin metodolojiyi, proje adımlarını, etki ölçümleme sonuçlarını ve bulgularımızı paylaşacağız.

 

12:10 -12:30 Ara

 

12:30-13:10 III. PARALEL OTURUMLAR

 

Leyla Spencer, Kienbaum Consultants International GmbH , Managing Director Turkey

The Impact of Executive Coaching as a Leadership & Performance Development tool  

In this session findings of the research conducted for the  dissertation ( December 2016) at Liverpool John Moore’s University MBA Program will be shared .

Bu oturumda Liverpool John Moore’s  Üniversitesi yüksek lisans programının bitirme projesi bulguları paylaşılacak Konferansda paylaşılan sunum İngilizce olup; oturumun dili Türkçedir. 

 

Dr. Çağrı HAMURCU, PCC , ICF Türkiye, Özlem Kıyat Berber , Sami Bugay, Eser Ömeroğlu

ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri Ölçek Çalışması

ICF Araştırma Kurulu'nun yürüttüğü, ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri Ölçek Çalışması ile ilgili detaylı bilgi verilip, çalışmanın ilk aşama sonuçları paylaşılacaktır.

 

13:10-14:00 Öğle Yemeği (Kampüs dışındadır)

 

14:00-14:40  IV. PARALEL OTURUMLAR

 

Arzu Sarıkayalar – Tegep Eğitim Ve Gelişim Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal Eğitim Araştırması                                                                                                  Türkiye’de kurumlar dönem itibariye kendi yapılanmalarına, iş yapış şekillerine bu zor ortamdan etkilenmemek ve ayakta kalabilmek adına tekrar tekrar bakıyor olabilirler. Bu değerlendirmeler içinde kuşkusuz Eğitim ve Gelişim Bölümlerinin de gündemi her zamankinden daha fazla verimlilik, etkiyi ölçme, daha az maliyetle sonuç üretme gibi konuları kapsıyor olabilir. Kurumlarda tüm bunları yapabilmenin yolu kuşkusuz metrikleri doğru tanımlamak, tutmak, takip etmek, raporlamak ve karşılaştırmak ile mümkün olabilir. TEGEP  bu alanda bir ilki yaparak Türkiye’de Capital ve Fortune 500’e giren şirketlerden oluşan bir örneklem gruba bu araştırma ile ulaşıyor. TEGEP’ in değerlerinden biri olan “Yerellik” ile Eğitim ve Gelişim Profesyonellerine bulundukları yeri tanımlama ve gidilecek hedefleri tanımlamak üzere bir ölçek sunuyor. Bu ölçekler arasında koçluk ve mentorluğa ayrılan zaman ve bütçelerde değerlendirme alanı buluyor. 

 

Dilek Er, Talentclb Yetenek ve Kariyer Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür

Kariyer Danışmanlığı 

Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu çalışma, üniversite hayatına başlangıç ve mezuniyete kadar – mezun bilgeliği kapsamında derlenen 10 ayrı bölümde derlenen adımları, gelişim programını ve kariyer danışmanlığına dair okuldan ayrılmadan önce çalışılması ve yapılması gerekenleri; bireysel gelişime katkıyı ve çevresel yardımların nasıl alınabileceğini içermektedir.

 

 

14:40 - 15:20 V. PARALEL OTURUMLAR

 

Özlem ATAN, Haliç Üniversitesi, Y.Doç.Dr.

Bilgi Çağında İşletmelerde Örgütsel Çekiciliğin İşveren Markası Bağlamında Değerlendirilmesi: Y(eni) Kuşak Üzerinde Bir Araştırma                                                             Bilgi Çağında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayan ana unsur sahip olduğu yetenekli çalışanlarının toplamını ifade eden insan sermayesidir. Yetenekli çalışanları işletmeye çekmenin yolu ise, örgütsel çekiciliği sağlayarak güçlü bir işveren markası yaratabilmektir. Bu amaca ulaşmada, kısa süreli çabalardan ziyade stratejik, uzun dönemli, bütünsel ve tutarlı programlar gerekli olmaktadır. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetimi ile Stratejik Yönetimin bütünleşmesini zorunlu hale getirmiştir. İş yaşamında hâkimiyeti giderek artan ve diğer kuşaklarla çatışan Y(eni) kuşak üzerinde yapılan araştırmada en yetenekli potansiyel çalışanları cezbederek işletmeye çeken ve kurumsal sadakatlerini sağlayıcı özelliklerin neler olduğu işveren markası bağlamında ele alınarak değerlendirilmektedir.      

 

Sule Kutlay Gandur , Columbia University işbirliği ile

Coaching Leaders & Organizations for Resilience                                                                        Given the adversity of today’s business environment, resilience has become an imperative for leaders and organizations.  If resilience is the way we endure and grow through change, then the trust based, transformational relationship of executive coaching offers an ideal platform to explore this process. The new resilience-coaching model presented here, rests on prior scientific evidence, encompasses critical components like flexibility, realistic optimism, and proactivity, and is applicable both at the individual and collective level. 

 

15:20 - 15:40 Ara

  

15:40 - 16:20 Paralel Oturum IV

 

Av. Pınar Ersin Kollu, LL.M, ATC Yönetici ve Lider Koçu

İŞ GYO - Hukuk Müşavirliği & İnsan Kaynakları ve Eğitim Grup Başkanı

KOÇLUK Ve MENTORLUK İLİŞKİSİNİN HUKUKİ BOYUTU

Genel olarak üzerinden geçilecek konu başlıkları; meslek olarak koçluk ve mentorluk, hukuk merceğinden koçluk ve mentorluk ilişkisi, benzer sözleşmeler bağlamında koçluk ve mentorluk, neden yazılı kontrat yapmalıyız şeklinde özetlenebilir.

 

Haluk Gökmen, EGESYS R&D&I Consulting Kurucu Ortak

Dijital Dönüşümde Mentorluğun Rolü

Dijital devrim ile birlikte dünyada iş yapma biçimleri de değişmektedir. Bu değişiklik işletmelerde kültürel ve organizasyonel değişimi de bereberinde getirmektedir. Başarılı bir dönüşüm için işletmelerin sadece teknolojiyi değil insana, yani çalışanlara da yatırım yapmaları gerekmektedir. Mentorluk bu noktada hem hızlandırıcı hem de kolaylaştırıcı bir yöntem olarak işletmelere büyük bir fırsat sağlıyor. Çalışanların gelişimi ve dönüşümü için kurumsal mentorluk programları artık insan kaynakları bölümlerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu oturumda Avrupa Birliği perspektifinden dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a geçişte mentorluk çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

 

16:20-17:00 Oturum V

 

Rıza Kadılar - EMCC Türkiye Başkanı, Neslihan Sezer - INSEAD / EMCC Yönetim Kurulu Üyesi,

Eda Türetken Özenses - EMCC Araştırma Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Hatice Öncel Çekim

Yönetici Koçluğu liderlik gelişimini ve organizasyonel performansı nasıl etkileri  - Global ve Türkiye'de yapılan bir araştırma üzerinden değerlendirme  

Bu sunumda yönetici koçluğu etklinliği üzerine bir araştırma özeti sunulacaktır, özel bir liderlik gelişimi yöntemi olarak yönetici koçluğunun yöneticilerin organizasyonel  performansı üzerindeki etkinliğini  incelemek ve yeni öğrendikleri bilgi, beceri ve yeteneklerin ilerideki yükselişlerine öncülüğünü araştırmaktır .

 

Nazlı Özek, Executive Coach ACC / INSEAD

Identify with the Client; creating effective coach- coachee relationship using psycodynamic approach

The aim of this research to look at what happens when the coach identifies him/herself with the coachee from a psycodynamic perspective. The study shows how psychodynamic approach can help the coach to create an effective relationship with the coachee. The study also explores how the coaches in Turkey are familiar with the pyscodynamic approach as a result of  several interviews with sample group of coaches. The study also shows the benefits of using psycodynamic approach and the risks of not using the psycodynamic approach in coaching.

 

17:00 - 17:15 Kapanış